måndag 10 november 2008

Vecka 20

19+0
Vikt: 72,6 kg

Kroppen: Nu har halva graviditeten gått och det börjar
synas att du är gravid även utanpå kläderna. På vissa börjar naveln sticka ut en
aning.På de rutinmässiga barnmorskebesöken brukar man göra en del undersökningar
för att följa fosterutvecklingen och för att se några avvikelser i mammans
hälsa. Vid vissa av besöken kontrollerar man vikten, blodtryck, blodvärdet,
urinprov och blodsocker.

Fostret: Fostret växer mycket under den här tiden och är
cirka 25 cm långt och väger runt 250 g. Huden utvecklar nu ett gelélikande lager
som kallas vernix, det skyddar huden från fostervattnet. Under mjölktänderna
bildas de permanenta tänderna. På flickor formas vagina och äggstockarna
innehåller vid den här tidpunkten över sex miljoner ägg, men reduceras till
300-400 ägg innan hon blir fruktbar. Pungen är fortfarande tom på pojkar.

Inga kommentarer: